DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Süleyman Nezih HEKİM

Prof. Dr. Hacı Mehmet TÜRK / Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Saadettin KILIÇKAP / Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih ALBAYRAK / Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan DURSUN / Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet DEMİR / Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Havva TEL / Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Hacı Mehmet BAŞKONUŞ / Harran Üniversitesi